ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ COE (04 ก.พ.53)

 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

 

 

 

การประชุมสัมนาในครั้งนี้มีรายละเอียดของการสัมนาดังนี้