ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ COE (04 ก.พ.53) - Mr. Florian Limjoco Jr.

 

2.  “ การบริหารจัดการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทหาร ”  โดย.  Mr. Florian Limjoco  Jr.  ผู้ชำนาญการประจำศูนย์การทดลองภาคพื้นแปซิฟิก  กองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา

 

Clip 1/2

 

Clip 2/2